U gebruikt een heel gedateerde browser. Deze software is niet meer veilig. Gelieve up te graden naar een meer recentere browser.

HONORARIUM VAN DE DIERENARTS? 

Is een dierenarts duur of niet?

Een steeds weerkerende vraag en vaak een frustrerende ervaring voor de diereneigenaar en de dierenarts is de discussie over tarieven in de diergeneeskunde.

  • Waarom is een consult bij de dierenarts in de ene praktijk duurder of goedkoper dan in een andere praktijk?
  • Is diergeneeskunde duurder dan geneeskunde?
  • Bestaat er ook een terugbetalingstarief in de diergeneeskunde zoals in de geneeskunde? 

Hoe gebeurt de opbouw van een tarief?

Het gevraagde tarief moet er voor zorgen alle onkosten gepaard aan de ingreep of het onderzoek terugbetaald zijn en dat de dierenarts en het betrokken personeel een leefbaar loon kunnen genereren met hun werk.

De kosten van een consult zijn zeer variabel:

Alles start met de telefonische oproep:  Iemand moet  de oproep beantwoorden. Dit kan in een éénmanspraktijk gebeuren door de dierenarts zelf of zijn partner of door een aangenomen hulp.  In een grotere praktijk gebeurt dit doorgaans door het baliepersoneel. Zowel de dierenarts, de dierenarts partner als de eventuele hulp of het balie personeel moet hiervoor normaal vergoed worden. 

Oproepen buiten de normale werkuren worden beantwoord door een dierenarts van wacht die hiervoor beschikbaar blijft dag en nacht. Deze telefonische beschikbaarheid is erg belastend en moet dus ook ergens vergoed worden. Een dierenarts in een alleenstaande praktijk kan kiezen om dit niet door te rekenen aan de klant maar in een groepspraktijk zal het personeel dit niet gratis kunnen doen en wordt deze telefonische dienst dus wel in het honorarium meegerekend. 

Een tweede stap is het consult. Er wordt een consultatie vastgelegd waarin een dierenarts een klinisch onderzoek van uw dier doet. Dit is een professionele handeling die vergoed wordt met een honorarium dat hoogstens enkele euros verschilt tussen dierenartsen onderling. Sommige dierenartsen zijn echter meer gespecialiseerd in een bepaalde materie. Deze specialisatie betekent meestal een opleiding van 4 jaar extra en dit vertaalt zich natuurlijk in een hoger honorarium voor een specialistisch consult. Net zoals in de humane geneeskunde.  Een toeslag wordt ook gerekend voor consultaties buiten de normale werkuren , nacht en weekend, voor spoedinterventies die het normale werkschema verstoren en natuurlijk ook voor huisbezoeken die erg tijdrovend zijn en in feite niet optimaal zijn voor goede diergeneeskunde.  

Naast het klinische basisonderzoek tijdens een consult kan het gebeuren dat er extra onderzoeken gebeuren.
Medische beeldvorming bvb. is een frequent gebruikt bijkomend onderzoek. Dit omvat radiografie, echografie, endoscopie, CT scanner; MRI scanner.  Deze beeldvormende machines moeten door de dierenarts aangekocht worden en moeten in de loop van de jaren hun kostprijs terugverdienen in het gebruik. Hoe performanter het toestel, hoe duurder het wordt en hoe hoger de kostprijs per onderzoek.

  1. Een radiografie genomen via digitale technologie kost dus meer dan een radiografie genomen via de oude techniek met ontwikkeling van opnames in de donkere kamer. Digitaal betekent echter dat men sneller en vlotter kan werken en bijkomende opnames kan nemen zonder veel extra kosten en tijdverlies. Ook is de kwaliteit van de opname vaak veel beter.  Malpertuus werkt met hoogstaande directe digitale radiografie ondersteund door Agfa Gevaert.
  2. Echografie kan gebeuren met tweedehands toestellen uit de humane geneeskunde of met recente apparaten die specifiek aangepast zijn aan het gebruik bij huisdieren. Hier is ook de aankoopprijs sterk verschillend naargelang de ouderdom en de kwaliteit van het toestel. Malpertuus gebruikt een recent performant Esaote apparaat voor echografie.
  3. Een CT scanner is op dit ogenblik slechts zelden gebruikt in de kleine huisdieren geneeskunde  en is heel duur in aankoop maar tegenwoordig komen er  humane gebruikte toestellen op de markt die goed bruikbaar zijn voor gezelschapsdieren. Ze worden tweedehands iets meer betaalbaar maar zijn toch nog steeds redelijk duur in aanschaf en zeker in onderhoud en gebruik. Vandaar ook dat de CT onderzoeken bij de duurste blijven van het arsenaal medische beeldvorming in de diergeneeskunde. In Malpertuus werken wij met de Toshiba Acquilion 16 slice Ct scanner die door Toshiba Belgium geïnstalleerd en onderhouden wordt.
  4. MRI is een nog recentere en nog duurdere en slechts sporadisch beschikbaar.  Hiervoor verwijzen wij door.
  5. Endoscopie is een beeldvormings techniek die vaak gebruikt wordt. Dit kan zowel met rigiede scopen als met flexibele scopen gebeuren. Elke scoop vertegenwoordigt weerom een dure aankoop en dergelijke scoop is vaak ook zeer fragiel (lenzen en glasvezel) zodat ook deze techniek moeilijk rendabel wordt in de praktijk. Voor veel diagnostiek blijven ze onmisbaar. Hoe meer scopen men in huis heeft hoe beter de diagnostiek wordt maar hoe hoger de algemene kost wordt en dit vertaalt zich in een duurdere kost per onderzoek.  Malpertuus heeft alle maten van zowel flexibele als rigiede endoscopen in huis.
  6. Labo onderzoeken kunnen tegenwoordig ook in huis gebeuren via specifiek daarvoor ontworpen apparatuur. De analyse testen in huis zijn echter iets duurder dan deze van een extern labo maar worden vooral omwille van het snelle resultaat uitgevoerd en steeds na overleg met de eigenaar.   Malpertuus werkt met Idexx apparatuur en kan bijna alle bloedtesten in huis verrichten. Daarnaast kan alle cytologie ook in huis gedaan worden.

Na al deze extra onderzoeken wordt er meestal een diagnose gesteld en een behandeling voorgesteld.
Dit kan met medicijnen zijn of soms met een operatieve ingreep.  

Elke dierenarts beschikt over zijn eigen apotheek en heeft apotheekrecht mits inachtname van wettelijke regels.De prijs van deze medicijnen is meestal vastgelegd door de producent en is dezelfde als deze die je na een voorschrift in de apotheek kunt ophalen. De publieksprijs kan enkel nog verschillen in de mate er kortingen verstrekt mogen worden. Voor chirurgie bestaan er de meest uiteenlopende tarieven en in dit gebied is het vaak zeer moeilijk om de verschillen te begrijpen.

WAAROM KOST EEN STERILISATIE IN DE ENE PRAKTIJK BVB. 250€ EN IN EEN ANDERE PRAKTIJK BVB. 450€?  

De grote variatie hier wordt vooral gegenereerd door de verschillen in gebruik van steriel materiaal, de mate van asepsis bij de ingreep en de uitrusting van de chirurg.  In onze praktijk wordt gewerkt volgens de normen van de humane geneeskunde. Dit wil zeggen dat de operatie enkel gebeurt in de daarvoor speciaal uitgerust ruimte ( overdruk, lucht filtering door HEPA filters). Het dier wordt in een aparte ruimte voorbereid ( scheren, scrubben en ontsmetten) vooraleer het op de operatietafel belandt.  Elke chirurg of assistent gaat in een speciaal daartoe voorziene ruimte zijn handen scrubben en wordt voor elke ingreep volledig steriel ingepakt ( Disposable operatiejas, operatiemuts, operatiemaskers en steriele handschoenen). De operatiepatiënt wordt ook volledig steriel ingepakt op de tafel en enkel de operatiezone is zichtbaar en onbedekt. Zo zou het er idealiter in elke praktijk moeten uitzien en zo wordt het ook aan alle dierenarts studenten aangeleerd tijdens de opleiding. Jammer genoeg is dit helemaal anders in de meeste praktijken zoals je bvb. vaak in televisie programma’s ziet waar de dierenarts met blote handen zonder steriele kledij op zijn onderzoekstafel een dier opereert. Dit gebrek aan steriliteit wordt dan vaak preventief opgevangen door nabehandeling met hoge doses antibiotica waardoor je enkel de resistentie van bacteriën kan verhogen.

Al het speciale vaak disposable steriele materiaal kost natuurlijk extra en drijft de operatie prijs op maar dit zou toch moeten opwegen tegen de risico’s die het dier loopt indien men niet volgens de regels werkt.

Er is ook een verschil in de uurprijs van een specialist chirurg en een doorsnee dierenarts die ook chirurgische ingrepen mag uitvoeren. Een specialist chirurgie doet dagdagelijks niets anders dan chirurgie waar een doorsnee dierenarts nog zeer veel andere activiteiten naast chirurgie uitvoert. Dat er een verschil is tussen de kwaliteit van de chirurgie tussen deze beiden is dus vrij  logisch wegens de routine, de doorgedreven training en ervaring die groter is bij de specialist.

Zou u in de humane geneeskunde er aan denken uw appendix te laten weghalen door uw huisarts of zou u dit liever door een chirurg laten doen die hiervoor verschillende jaren extra opleiding genoten heeft? 

De bedrijfslokalen vormen een sterke bepalende factor in de opbouw van een tarief.  Het is logisch dat een praktijk met één of twee  praktijk kamers in de woning van de dierenarts een goedkopere vaste kost heeft dan een centrum en een kliniek welke specifiek gebouwd werd voor de praktijkuitoefening. Deze bedrijfskost moet dan ook ergens verrekend worden in het basistarief van het consult en kan dus hoger oplopen in een groter centrum dan in een éénkamer praktijk.

Een laatste belangrijke kostenfactor in het honorarium is de BTW. Dierenartsen zijn in tegenstelling tot hun humane collega's sinds 1992 BTW-plichtig. De wetgever beschouwt diergeneeskunde sinds 1992 als een commerciële activiteit en via de BTW belasting wordt op elke handeling 21% BTW aangerekend.  DIt bedrag wordt voor elke prestatie op het netto loon bijgerekend en aan vadertje Staat doorgestort . Dit vergt  voor de dierenarts ook weer een extra inspanning aan boekhouding en kwartaal aangiftes en kost dus ook weer extra geld voor de boekhouding welke ook ergens via de consultatie prijs moet gerecupereerd worden. 

Zoals u uit deze opsomming kan zien zijn er veel factoren die een honorarium kunnen beïnvloeden. Net zoals in vele andere sectoren staat de goedkoopste prijs zelden garant voor kwaliteit. Misschien is de duurste ook niet altijd de beste maar vooraleer u een dure investering doet voor uw dier kan u misschien best gewapend met de hierboven aangehaalde info een betere evaluatie maken van wat u krijgt voor het aangeboden tarief. Vraag naar de ervaring van de dierenarts in een bepaalde materie. Geen enkele dierenarts kan de actuele toename van vakinformatie nog volledig zelf opvolgen. Vandaar zijn samenwerkende dierenartsen meer in staat om hun deelgebieden op te volgen elk in hun gebied op top niveau te blijven presteren.

In het Malpertuus dierenartsencentrum beschikken wij over een goede basis eerste lijns dierenartsen met daarnaast ook ervaringsdeskundigen die in 2e lijn geraadpleegd worden door externe dierenartsen. Voor chirurgie beschikt Malpertuus over 2 erkende specialiste die alleen patiënten behandelt die door andere dierenartsen doorverwezen worden (zowel intern als extern). Daarnaast is er voor chirurgie ook nog een volwaardig getrainde chirurg (3 jaar specifieke chirurgie training na de 6 jaar diergeneeskundige opleiding!!) die enkel nog zijn chirurgie specialisiatie examen moeten halen vooraleer hij zich ook officieel erkend specialist mogen noemen.

Onze tarieven zijn misschien iets hoger dan de doorsnee praktijk in de Gentse regio maar u krijgt er dan ook een kwaliteitsvolle service voor in de plaats en bijna alle onderzoeken en behandelingen kunnen in het centrum uitgevoerd worden zodat u zelden nog naar andere plaatsen verwezen hoeft te worden.

Is diergeneeskunde duurder dan geneeskunde?

In de hierboven vermelde tekst kan u lezen hoe een tarief opgebouwd wordt. In de humane geneeskunde is de kostprijs berekening op een gelijkaardige manier opgebouwd maar de patiënt heeft hiervan zelden enige notie. Vermits de sociale zekerheid hier tussenkomt en het grootste deel van de kosten rechtstreeks met de zorgverstrekker regelt. De patiënt betaalt enkel een klein percentage van de totale kostprijs. In de diergeneeskunde is dit natuurlijk niet zo en daarom lijken dierenartskosten hoger dan deze die men als patiënt in de geneeskunde doorgaans betaalt. Komt daarenboven ook nog steeds een toeslag van 21% BTW die ook in de humane geneeskunde niet bestaat!

Bestaat er ook een terugbetalingstarief in de diergeneeskunde zoals in de geneeskunde? 

Neen

U kan hoogstens een verzekering aangaan voor uw hond of kat. Deze ziekteverzekering zal bepaalde kosten van de diergeneeskundige verzorging terugbetalen. De percentages van terugbetaling zullen voor een groot deel afhankelijk zijn van de jaarlijkse polis prijs.

Meestal is het zo dat hoe hoger uw jaarlijks polis bedraagt hoe groter ook de terugbetaling is van de diergeneeskundige zorgen. U kan aan onze balie informatie krijgen van de verschillende verzekeringsystemen die op de markt zijn.

Corona Direct hondenverzekering

Santévet

Voor Nederlandse klanten geldt ook vaak dat bepaalde operaties slechts terugbetaald worden indien ze door een erkend specialist Chirurgie uitgevoerd werden. DAC Malpertuus is hiervoor dan ook erkend wegens de aanwezigheid van een Europees erkend specialist Dipl. ECVS.

Tip:

U kan misschien beter zelf een spaarboekje openen voor uw huisdier waarop u maandelijks een bedrag stort. Zo kan u na verloop van tijd beschikken over een aardige som die ,indien nodig aan uw huisdier besteed kan worden, en indien niet nodig toch volledig ter uwer beschikking blijft.