U gebruikt een heel gedateerde browser. Deze software is niet meer veilig. Gelieve up te graden naar een meer recentere browser.

Afspraakbevestiging

Let wel: dit is enkel een bevestiging van uw telefonische afspraak en geldt dus niet als een afspraak die u on line maakt. Dit dient als schriftelijk engagement van u om uw afspraak na te komen en indien nodig tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op uw afspraak wordt dit gebruikt als bewijs van de gemaakte afspraak. Deze maatregel werd genomen om niet nagekomen afspraken te vermijden en de tijd die daardoor verloren gaat te kunnen invullen door klanten die wel op hun afspraak verschijnen.

Bij deze bevestig ik via mail mijn telefonisch gemaakte afspraak bij

Op datum (dag-maand - voorbeeld 24-11): -

Om dit uur (voorbeeld 14:30): :

Ik ga ermee akkoord dat indien ik deze afspraak niet op tijd annuleer ( minimum 48 u voor de afspraak) of als ik de afspraak niet nakom zonder te verwittigen dat AC Malpertuus dit in rekening mag brengen.

Ik engageer mij dan ook om de daardoor ontstane kosten te betalen.

De kosten zullen minimaal de prijs van het consult van de betrokken dierenarts bedragen.

Indien een afspraak gemaakt werd voor medische beeldvorming of voor chirurgie wordt de kostprijs aangerekend van de tijd die voorzien werd voor dit onderzoek of de chirurgie.