TTA is de afkorting van Tibial tuberosity advancement

TTA  en voorste kruisband ruptuur bij de hond

Bij deze techniek wordt er net zoals bij de TPLO gesleuteld aan de biomechanische krachten die in de knie optreden. De aanhechting van de knieschijfpees of patellapees wordt losgezaagd en meer naar voor geplaatst. De fixatie gebeurt met speciaal daarvoor ontwikkelde Titanium implantaten die door de Kyon groep ontwikkeld werden in samenwerking met de universiteit van Zürich. Net zoals bij de TPLO zal na de operatie de voorwaartse schuifbeweging van de tibia bij belasting geneutraliseerd worden zodat de kruisband niet meer belast wordt en dus in feite niet meer nodig is. Net zoals bij de TPLO is dit dus een behandeling tegen de oorzaak van de kruisbandscheur (de continue overbelasting bij het stappen) en niet het vervangen van een defecte kruisband door iets anders wat meestal zwakker uitvalt dan de oorspronkelijk gescheurde kruisband (zoals in de opspantechniek). De TTA is iets eenvoudiger in uitvoering dan de TPLO maar is toch een ingreep waar technische details bij de chirurgie erg belangrijk zijn voor een goede uitkomst. Het vergt enige ervaring in orthopedie en een minimum aantal TTA ingrepen om deze ervaring te kunnen aanbieden en de TTA is zeker niet zo toegankelijk als een klassieke opspantechniek. Je moet zeker beschikken over goed orthopedisch zaag- en boormateriaal en de basis vaardigheden van de algemene plaatsosteosynthese grondig beheersen vooraleer deze techniek aan te bieden aan de klanten.

TTA2

SInds 1/7/2013 is er een variant beschikbaar voor de klassieke TTA implantaten. De TTA2 implants die ook door Kyon ontwikkeld en geproduceerd worden zijn een antwoord op een wirwar van TTA achtige procedures die tegenwoordig de markt van de kruisband ruptuur behandelingen overspoelen. Meestal pogen deze nieuwe procedures het gebruik van de plaat en vork te elimineren. Kyon heeft hiervoor nu ook een nieuwe cage ontworpen die steriel verpakt geleverd wordt ( geen opkuis of sterilisatie achteraf nodig) en die zeer biocompatibel is  ( biocer coated titanium) . De zaagsnede bij deze procedure was het moeilijkst om te standaardiseren maar is nu met behulp van aangepaste zaag geleiders opgelost. Het bot wordt onderaan niet meer doorgesneden zoals bij de klassieke TTA maar de snede verloopt meer naar onder en eindigt als het ware met een beenflap die als een scharnier functioneert. Deze methode blijkt bij belastingstesten steviger te zijn dan de snedes die op een boorgat eindigen ( MMP en TTA rapid) en gaan minder snel uitmonden in een fractuur doorheen de onderste bot cortex. Onze ervaring met deze techniek was niet 100% bevredigend en ondanks goede uitvoering van de techniek lijkt het erop dat de risico's op complicaties groter zijn dan bij de klassieke TTA. Het scharnierpunt blijft een zwakte in het systeem en breekt gemakkelijk door en een fractuur als complicatie kunnen we niet riskeren. Daarom zijn de varianten op de klassieke TTA wat ons betreft toch niet zo goed als de klassieke TTA en de TPLO. De enige reden om ze alsnog te gebruiken is dus eerder kostprijs gerelateerd. Minder implants maken deze varianten op de TTA iets goedkoper.

Hoe wordt de keuze gemaakt voor TTA of TPLO,  MMP, TTA2 ?

 • Honden met een steile stand, een steil tibiaplateau (TPA >30°) of  gekromde pootstand (vele dogachtigen) krijgen eerder een TPLO ingreep waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de correctiemogelijkheden van de TPLO ingreep.
 • De TTA zou minder pijnlijk zijn dan een TPLO omdat het dragende bot niet doorgesneden wordt. De TTA wordt ook vaak geportretteerd als minder invasief. Dit komt niet overeen met onze bevindingen waar een TPLO patiënt even snel steun neemt postop als een TTA patiënt en qua invasief karakter geven beide ingrepen weinig verschil in onze handen.  cfr . fimpje You Tube van één van inze patienten.
 • Honden met een mooi gealigneerde pootstand en een  tibia plateau < 24° + een hoge aanhechting van de patellapees met een lange crista tibiae  kunnen probleemloos  een TTA ingreep krijgen.
 • Bij de TTA gebruiken we titanium implants die theoretisch minder implant gerelateerde problemen zouden mogen opleveren dan inox implantaten. Dit is tot nu toe bij onze patiënten statistisch niet bewezen. Integendeel: wij hebben in onze archieven meer TTA implants moeten verwijderen dan TPLO implants. Wel moet daarbij gezegd worden dat dit vaak TTA implants waren die niet in ons centrum geplaatst werden en niet van KYON origine waren. Er zijn immers veel kopijen op de markt gebracht van de KYON TTA implants en de kwaliteit van deze kopijen is doorgaans veel minder dan de originele KYON implants.
 • De TTA is niet geschikt voor het uitvoeren van alignatie fouten in de achterpoot (standafwijkingen) welke wel door de TPLO gecorrigeerd kunnen worden
 • Bij zeer steile tibia plateau hellingen is de TTA meestal onvoldoende corrigerend en wordt er beter een TPLO uitgevoerd eventueel gecombineerd met een closing wedge osteotomie.
 • Bij zeer zware honden wordt in onze praktijk ook steeds gekozen voor de TPLO.
 • De MMP techniek is een variante op de TTA techniek net zoals modernere andere varianten, TTA rapid, TTA2, TTA volgens Maquet etc. Bij al deze moderne varianten wordt er omwille van kostenbesparing en verkorting operatieduur geen plaat meer gebruikt en wordt de onderzijde van de botsnede niet totaal doorgesneden waardoor de tuberositas tibiae enkel naar voor wordt verplaatst en niet ietwat naar boven opschuift. Dit kan bij steile tibia plateaus en nogal laag aanhechtende knieschijven wel ongewilde biomechanische veranderingen opwekken die niet altijd gewenst zijn. Ook blijven al deze technieken een hoge complicatie risico in te houden op latere fracturen, thv het Maquet gat of de hinge die gemakkelijk verder doorscheuren of breken.
 • Bij patellaluxatie en kruisband ruptuur kan zowel een TPLO als een TTA gebruikt worden om beide te corrigeren. Wel is de patella correctie in beide gevallen enigzins beperkt. MMP, TTA rapid of varianten hierop kunnen geen patella luxatie tezelfdertijd corrigeren.

Hieronder ziet u enkele röntgenbeelden voor en na de TTA operatie:

 

Klik op de foto's voor een vergrote versie/diashow.

Preoperatieve RX opname.
Poot in extensie.
Het gat in de tuberositas (thv van het L plaatje) is van een voorafgaand mislukte opspantechniek die in een andere praktijk uitgevoerd werd.
Preoperatieve RX opname. Poot in extensie. Het gat in de tuberositas (thv van het L plaatje) is van een voorafgaand mislukte opspantechniek die in een andere praktijk uitgevoerd werd.
 
RX opname vlak na de TTA ingreep ter controle van de plaatsing van de implants
RX opname vlak na de TTA ingreep ter controle van de plaatsing van de implants
 
Achtervoorwaartse RX opname van de knie vlak na de TTA ingreep ter controle van de positie van de implants
Achtervoorwaartse RX opname van de knie vlak na de TTA ingreep ter controle van de positie van de implants
 
Controle RX opname 6 weken na de ingreep. Het defect ter hoogte van de implants is volledig opgevuld met bot.
Controle RX opname 6 weken na de ingreep. Het defect ter hoogte van de implants is volledig opgevuld met bot.
 
PD RX opname 6 weken na de operatie. Alle implants zitten mooi op hun plaats.
PD RX opname 6 weken na de operatie. Alle implants zitten mooi op hun plaats.