Nieuwsbrieven

Onder deze rubriek worden regelmatig onderwerpen besproken die een vernieuwde aandacht verdienen

 

31/01/2014

Sinds januari 2014 kunnen wij de BAER (brainstem auditory evoked response) doofheidstest aanbieden. Om aangeboren doofheid bij onze huisdieren vast te stellen is dit de enige objectieve methode. De test is interessant voor fokkers die erover waken dat er niet verder gefokt wordt met dove dieren en dat dove pups vroeg herkend worden zodat de nieuwe baasjes hierover ingelicht kunnen worden.

 

24/1/2014

Onze anesthesie toestellen in de operatieruimtes werden deze week vernieuwd en twee recente Datex Ohmeda Aestiva anesthesie toestellen werden geinstalleerd met hight tech geautomatiseerde ventilatie mogelijkheden. Deze toestellen gekoppels aan even recente Datex Ohmeda multiparameter monitoring garandeert nog meer de veiligheid van de narcose waar wij dieren aan blootstellen. De toestellen komen uit een humaan ziekenhuis en zijn nog geen 4 jaar oud wat naar diergeneeskundige normen zeer recent is.

1/12/2013

Voor kruisband rupturen kunnen wij vanaf 1/12/2013 ook de CBLO (Cora based leveling onsteotomy) procedure aanbieden. Deze techniek is een variante op de TPLO (Tibial plateau leveling osteotomy) en is soms meer geschikt voor bepaalde patiënten. Wij kunnen wel stellen dat Malpertuus momenteel één van de enige centra is waar alle technieken voor kruisbandbehandeling aangeboden kunnen worden. De keuze voor de soort techniek gebeurt in samenspraak met de eigenaar na een uitgebreid voorafgaand onderzoek waarbij het type hond, de anatomie van de knie en de activiteit van de hond een rol kunnen spelen samen met de financiële mogelijkgheden van de eigenaar.

15/08/2013

Onze laparoscopie en artroscopie uitrusting werd uitgebreid met een nieuwe high definition camera en monitor. Hierdoor krijgen we nog betere en scherpere beelden tijdens de endoscopische chirurgie. Ook voor endoscopische ooronderzoeken en oorspoelingen werd verder geïnvesteerd in specifieke endoscopen en pomp afzuigsystemen. We kunnen nu ook op twee plaatsen tegelijk gebruik maken van endoscopische camerasystemen.

1/8/2013

DAC Malpertuus is betrokken bij de testfase voor commercialisering van de TTA2 procedure. De TTA procedure is sinds verschillende jaren een erkende techniek voor behandeling van kruisbandrupturen. ( cfr. TTA op onze pagina). De oorspronkelijke TTA implantaten die door Kyon (Slobodan Tepic) werden ontworpen werden niet gepatenteerd en zijn over de ganse wereld uitvoerig gekopieerd en links en rechts wat aangepast zonder diepgaand onderzoek en testen op deugdelijkheid. Kyon heeft nooit materiaal gecommercialiseerd zonder uitvoerig voorafgaand wetenschappelijk onderzoek en testfases. Kyon materiaal staat dan ook garant voor topkwaliteit in afwerking wat niet kan gezegd worfden van de vele kopijen die op de veterinaire markt beschikbaar zijn. Momenteel zijn er veel pogingen om de TTA uit te voeren zonder gebruik van de plaat en vork (TTA rapid, MMP,...) omdat deze plaat en vork de procedure langer maken en niet altijd correct geplaatst kunnen worden. Kyon was niet echt een voorstander om de plaat weg te laten maar heeft nu een kooi op de markt gebracht en een verandering in de zaagsnede techniek welke de eerste reserves tegen deze wijziging van de originele techniek wegnemen. WIj zijn in DAC Malpertuus blij dat we mogen meewerken aan de lancering van deze variant die volgens ons naar de toekomst veel verbetering biedt van de huidige beperkingen.

15/7/2013

We beschikken over nieuw prothese materiaal om specifiek artrose in de knie ter hoogte van de knieschijf definiitef aan te pakken. Erge artrose in het patellair gewrichtskraakbeen kan moeilijk verholpen worden. Heel veel patellaluxaties die te laat gecorrigeerd werden eindigen met erge artrose in het retropatellair gewricht. Deze dieren kunnen we sinds kort helpen met de patella groeve prothese van Kyon. Een diamond coated knieschijf groeve vervangt de versleten kraakbenige groeve en functioneert vanaf de plaatsing veel beter dan de pijnlijke artrotische groeve. De bekleding van het prothese materiaal is zeer hard en glad en functioneert zo goed als intact kraakbeen en is niet onderhevig aan slijtage.

1/07/2013

Collega Van de Vijver heeft wegens medische redenen beslist om haar functie als zaakvoerder in ons bedrijf op te zeggen. Vanaf 1/7/2013 zal zij dus ook niet meer als dierenarts actief zijn in Malpertuus. Wij willen haar hierbij bedanken voor de inzet die zij steeds betoond heeft vanaf de start van DAC Malpertuus tot heden en wensen haar het beste toe voor de nieuwe uitdagingen waarmee zij geconfonteerd wordt. Haar werk en haar patiënten werden reeds wegens haar onbeschikbaarheid sinds enkele maanden overgenomen door de jongere collega's Helena Van Damme en Katlien Rasquin. Zij zullen hun uiterste best doen om het werk van Johanna Van de Vijver verder te zetten.

1/3/2013

Vanaf 1/3/2013 komt Dierenarts Robert Daems het team part time versterken. Dr Daems zal hoofdzakelijk de chirurgie afdeling versterken en is na zijn volledig voltooide opleiding als chirurg (residency ECVS afgewerkt, in voorbereiding voor het eindexamen) een sterke aanwinst voor de afdeling orthopedie en neurochirurgie.

1/2/2013 

Wegens een ongeval is Dr. Van de Vijver tijdelijk onbeschikbaar voor de praktijk. Via de website zal een bericht gepost worden van zodra zij haar activiteit als dierenarts terug kan opnemen. Vanaf 1/3/2013 zal ook dierenarts Van Damme wegens zwangerschapsverlof tijdelijk afwezig zijn.  Beide dierenartsen zullen vervangen worden tijdens hun afwezigheid door de andere dokters van DAC Malpertuus met extra versterking door dierenarts Alix Baert. 

Een kunstheup bij de hond? Meer info van kunstheup bij de hond?

Telefoonnummers

Vanaf 1/7/2012 worden de oude telefoonnummers van de vroegere dierenarts praktijken van Dr. Vinck, Dr. Van de Vijver en Dr. Vandekerckhove niet meer automatisch doorgeschakeld naar het centrum. Vanaf dan kan u hen enkel nog contacteren op het DAC Malpertuus nummer 09/2102300

 

Stopzetting satelliet praktijk Wondelgem

Vanaf 1/10/2012 stopt de activiteit in de satelliet praktijk te Wondelgem. Collega Laura Peeters heeft verkozen een andere professionele weg op te gaan in het onderwijs. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe carrière. Praktisch betekent dit echter dat er geen consulten meer zullen plaatsvinden in Wondelgem. U kan natuurlijk nog steeds terecht in het centrum te Heusden waar alle patiëntgegevens centraal verzameld zijn en ter beschikking blijven voor gebruik door al onze medewerkers.

             

 

 

 

 

CT scanner en onderzoeken (december 2010)

pdf over CT scanner en onderzoeken(december 2010)  

Mastocytoma (mei 2010)

Meer info over mastocytoma    

Opening Malpertuus (februari 2010)

Verslag Opening Malpertuus